Wpisy z Styczeń, 2013

Technostarterzy

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , , , ,

Technostarterzy Mianem technostarterów określa się te wszystkie osoby, które mają związek z wyższymi uczelniami medycznymi oraz technicznymi, a które następnie zajmują się swoją działalnością gospodarczą. Dotyczy to zarówno studentów, jak i kadry pedagogicznej zatrudnionej w tego rodzaju placówkach oświatowych. Firmy zakładane przez takich ludzi charakteryzują się między innymi tym, że na rynek wprowadzają rozmaite innowacyjne rozwiązania – przy czym pod pojęciem innowacyjności rozumieć w tym miejscu należy takie rozwiązania, które łączą w sobie zarówno przedsiębiorczość, jak i wynalazek. By w takiej branży odnieść sukces, nie wystarczy jedynie odpowiednie wykształcenie. Niezbędne są określone predyspozycje oraz cechy charakteru takie jak między innymi gotowość na ponoszenie ryzyka i nowych wyzwań, duży stopień niezależności, ambicja, kreatywność. Tacy ludzie nie mogą bać się ponoszenia odpowiedzialności.

Akcyza

Kategorie: Podatki
Tagi: , , , , ,

Rodzajów podatków jest wiele. Zaliczana do nich jest również akcyza określana mianem podatku akcyzowego. Podatek ten nakłada się na określone produkty o charakterze konsumpcyjnym, najczęściej kojarzy się z wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi. Nie są to oczywiście jedyne wyroby, jakie objęte są akcyzą. Wymienić w tym miejscu można także energię elektryczną i generalnie wszystkie energetyczne produkty. Nasz kraj, odkąd stał się członkiem Unii Europejskiej, musi przestrzegać obowiązujących w tym zakresie reguł. Unijne prawo zakłada, że akcyza na pewne produkty jest zharmonizowana – co oznacza, że takie wyroby we wszystkich członkowskich państwach produkowane muszą być w taki sam sposób, tak samo muszą być dystrybuowane i tym podobne. Pewne wyroby obkłada się akcyzą po to, aby były droższe – to z kolei ma się przełożyć na ograniczenie ich sprzedaży, ponieważ albo są szkodliwe dla zdrowia (jak chociażby papierosy), albo ich rezerwy znajdują się na wyczerpaniu. Dla budżetu to łatwy zysk.

Koordynatoryzm

Kategorie: Pieniądze
Tagi: , , , ,

Koordynatoryzm Koordynatoryzm to jeden z wielu ekonomicznych systemów. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że kontroli w nim nie prawują ani podmioty będące w posiadaniu kapitału, ani też pracownicy. Kontrola ta sprawowana jest przez tak zwanych koordynatorów – są to tacy ludzie jak między innymi menadżerowie, prawnicy, inżynierzy i tym podobne. W zakresie ich obowiązków jest wykonywanie zadań, które odznaczają się twórczym charakterem i wymagają kreatywności (dla porównania praca zwyczajnego pracownika to typowo odtwórcze, zlecone zadania). Koordynatoryzm generalnie kojarzy się najbardziej z komunizmem, albowiem taki system obowiązywał właśnie chociażby i w naszym kraju w nie tak dawno przecież przebrzmiałej epoce. Patrząc na to przez pryzmat czysto kapitalistyczny, koordynatoryzmowi można bardzo wiele zarzucić. Podstawowy zarzut to łamanie przez koordynatoryzm prawa prywatnej własności.

Deglomeracja

Kategorie: Gospodarka
Tagi: , , , , ,

Deglomeracja Deglomeracja jest jednym z procesów, jakie zachodzą w gospodarce. Podstawowym jego celem jest zahamowanie stale wzrastającego zagęszczenia ludności na jakimś obszarze. Wyszczególnić można dwa rodzaje deglomeracji, a mianowicie deglomerację czynna oraz bierną. Ze zjawiskiem tym spotkać się można przede wszystkim w tych krajach, które charakteryzują się wysokim stopniem gospodarczego rozwoju. W tych państwach właśnie obserwuje się między innymi poszerzanie się obszarów wykorzystywanych pod cele budowlane – przede wszystkim chodzi w tym miejscu o jednorodzinne budownictwo mieszkalne. W ujęciu czysto ekonomicznym deglomeracja zazwyczaj idzie w parze z restrukturyzowaniem tak zwanych surowcowych okręgów. Są to działania prowadzone w sposób jak najbardziej zamierzony i świadomy, a podstawowym rezultatem, jaki ma zostać w ten sposób osiągnięty jest rozproszenie przemysłu, który odznacza się zbyt wysokim stopniem skoncentrowania. Chce się w ten sposób uaktywnić tereny nieco słabiej rozwinięte.

« poprzednie