Wpisy z Czerwiec, 2017

Co to jest kredyt?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Co to jest kredyt? Czym jest kredyt? Jest to pojęcie spotykane niemalże wszędzie od słupów ogłoszeniowych do reklam telewizyjnych. Na jakich warunkach udziela się kredyt? Wiadome jest, że kredyt jest typem stosunków zobowiązaniowych, jest umową sporządzaną na piśmie. Kredyt jest udzielany przez banki, które udostępniają pewną kwotę na określony czas, w trakcie którego kredytobiorca ma skorzystać z tych pieniędzy w określonym w umowie celu, a następnie zwrócić bankowi pobraną kwotę wraz z wszelkimi prowizjami i odsetkami. Wyróżniające cechy kredytu to na pewno zwrotność, odpłatność i celowość. Kredyt uzyskuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w banku, w którym należy określić wnioskowaną kwotę, cel na co przeznaczy się kredyt, na jak długo chcemy zaciągnąć kredyt, termin spłaty, informacje o zadłużeniu ogółem i ewentualne sposoby zabezpieczenia kredytu. Zawierana umowa kredytu powinna zawierać takie elementy jak data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy(kredytobiorcy i kredytodawcy), kwotę i walutę kredytu, postanowienia ogólne, cel kredytu, okres na jaki jest zawierana umowa, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania kredytu i jego ewentualne zmiany, sposób zabezpieczenia kredytu, informacje o możliwości odstąpienia od umowy, a także informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia, które strony zawarły w umowie.

Prowizja od kredytu

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Prowizja od kredytu jest jednym z dodatkowych kosztów jakie trzeba opłacić. Jednym z dodatkowych kosztów kredytu bankowego jest prowizja, którą bank naliczy nam od kredytu. Powinniśmy z góry wiedzieć jaka to będzie suma, aby móc sprawdzić w innych bankach, czy też taką dużą prowizję nam naliczą. W umowie powinny być zawarte wszystkie warunki kredytu i bank ma obowiązek nas o wszystkim poinformować. Nie może zdarzyć się sytuacja, że o jakiś kosztach nam nie powiedział i wyszły one na jaw dopiero po podpisaniu umowy. W umowie musi być też informacja, co stanie się w sytuacji, kiedy raty nie będą spłacane na czas, a także ile dni mamy na zwrócenie pożyczonych pieniędzy i rozwiązanie umowy. Wielkość kredytu jaki możemy otrzymać uzależniona jest od zdolności kredytowej. Jest ona wyliczana na podstawie dochodów i wydatków jakie ponosimy co miesiąc. Im większą mamy taką zdolność, tym większy kredyt uda nam się otrzymać. Osoby, które pracują na czarno mają niewielkie szanse, aby otrzymać kredyt na jakąkolwiek sumę pieniędzy. Bank musi mieć zaświadczenie o dochodach lub wyciąg z konta bankowego, ze takie dochody na to konto wpływają regularnie. Wielkość prowizji w każdym banku może być zupełnie inna. Są banki, które jej nie pobierają przy dużych kredytach, a są i takie, które bez względu na wielkość kredytu doliczają do niego prowizję. Wszystko zależy od placówki bankowej.