Wpisy z Wrzesień, 2017

Ubezpieczenia kredytu

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Ubezpieczenia kredytu Analizując ofertę kredytów należy wziąć pod uwagę możliwość dodatkowych zabezpieczeń. W wielu bankach w ofercie kredytu gotówkowego dostępne są ubezpieczenia spłaty kredytu. Ubezpieczenie nie jest przymusem, zapewni jednak spokojny sen i będziemy mogli spokojnie spłacać raty nie przejmując się chorobą, nagłą śmiercią, bądź nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczenie chroni nas i naszych bliskich przed sytuacjami, na które nie mamy wpływu. Główne założenia ubezpieczeń to: -Zabezpieczenie rodziny przed koniecznością przejęcia kredytu, związane ze śmiercią kredytobiorcy. -Zabezpieczenie kredytu przed niezdolnością do pracy. -Ubezpieczyciel pokrywa kredyt w całości, bądź jakiejś części podczas innych zdarzeń losowych. Czasem instytucje bankowe wymagają innych ubezpieczeń do kredytu hipotecznego. Jeśli do kredytu przystępuje jedna osoba, lub kredytobiorcami są osoby starsze wówczas wymagane jest ubezpieczenie na życie. Gdy weźniemy w banku kredyt pod zastaw nieruchomości, to w tym wypadku również przez okres spłaty konieczne będzie ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych, między innymi pożaru, kradzieży, zalania. Bank musi mieć pewność, ze jeśli dojdzie zniszczenia mienia, nie zostanie „na lodzie” i będzie mógł dalej egzekwować od nas pieniądze. Ubezpieczenie jest czasem korzystne dla kredytobiorcy, jednak musimy uważać na banki, które oferują ubezpieczenia, które dużo kosztują i niewiele pomagają, a robią to tylko po to, aby zwiększyć sprzedaż.

Kto udziela pożyczek

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Kto udziela  pożyczek Pożyczka jest umowa uregulowaną w Kodeksie Cywilnym, co do zasady powinna być sporządzana na piśmie w celach dowodowych, a musi być na piśmie, jeśli pożyczana kwota przekracza 500 złotych. Pożyczki mogą być udzielane przez każdy podmiot, może to być przedsiębiorca lub inna osoba fizyczna. Każdy może udzielać pożyczki stając się tym samym pożyczkodawcą. Pożyczki udzielają banki zarówno spółdzielcze jak i komercyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, tj. instytucje pozabankowe, parabanki, portale pożyczek społecznościowych czy osoby prywatne(raczej w przypadkach pożyczek dla znajomych czy członków rodziny). Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki może być określone kwotowo lub jako procent pożyczanej kwoty, jednakże nie mogą być oprocentowane w skali roku na wyższym poziomie niż 4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego(w styczniu 2015 roku wynosiła 3 proc.)co jest zagwarantowane ustawą antylichwiarską. Najważniejszy jest fakt, że jeśli pożyczka jest udzielana w ramach działalności gospodarczej, podlega ustawie o kredycie konsumenckim co rodzi już po stronie pożyczkodawcy pewne obowiązki. Warto sobie uświadomić, że pożyczki w prawie polskim regulują cztery krótkie artykuły w kodeksie cywilnym oraz inne akty prawne, które regulują działalność pożyczkową w jej różnych odsłonach, w tym ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 r.

Prawo bankowe w Polsce

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Prawo bankowe w Polsce Prawo bankowe w Polsce działa dosyć sprawnie. Można je podzielić na dwie grupy. W Polsce mamy tak zwane prywatne prawo bankowe i publiczne prawo bankowe. Różnica między tymi dwoma pojęciami nie jest bardzo duża, ale widoczna. W przypadku prawa prywatnego reguluje ono zasady, według których musi zostać podpisana umowa między kredytodawcą i kredytobiorcą. W przypadku prawa publicznego jest nieco inaczej. Jest ono potrzebne, do tego, aby poszczególne instytucje bankowe działały zawsze w zgodzie z prawem. W prawie bankowym można znaleźć wszelkie informacje związane z prawidłowym prowadzeniem instytucji bankowej, a także na mocy jakich zasad można zachować płynność finansową. W Polsce oba prawa reguluje ustawa z 1997 o prawie bankowym. Jeżeli nie istniało by prawo bankowe, zarówno banki jak i ich klienci byli by bezkarni, kiedy łamali by prawo, a także nie mieli by szansy się bronić, jeśli to prawo zostało by w stosunku do nich złamane. Banki bez żadnych zasad nie mogły by działać tak jak należy. Ich dyrektorzy prowadzili by je w taki sposób, jaki by im samym się podobał. Mogliby wymyślać rodzaje kredytów i warunki i spłaty, w taki sposób, aby to klient spłacić im jak najwięcej. Dzięki prawie bankowemu każda ze stron może sprawdzić jakie są jej prawa, a jakie ma obowiązki wobec drugiej ze stron. Bardzo dobrze, że takie uregulowania prawne istnieją.

Zaciąganie następnych kredytów

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Zaciąganie następnych kredytów Jeśli chcemy zaciągnąć kolejny kredyt w celu spłacenia poprzednio zaciągniętej pożyczki, bądź kredytu należy pamiętać, że w ten sposób niestety zwiększamy zadłużenie z tytułu zobowiązań wobec banków. Bardzo często zaciąganie kredytów na spłatę rat poprzednich jest pierwszym krokiem do utraty kontroli nad swoimi finansami, tak więc zaciąganie nowych pożyczek względem spłaty poprzednich jest pętlą, którą sami zawiązujemy sobie na szyję. Raty każdego kredytu są oprocentowane, zaciągając nowy kredyt w rezultacie pogłębiamy nasze zadłużenie, ponieważ dalej musimy spłacać odsetki od naszej pożyczki. Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem zaciągania nowego kredytu lub pożyczki na spłatę starych zobowiązań jest sytuacja, kiedy mamy pewność, ze nasza sytuacja finansowa w najbliższym czasie ulegnie korzystnej zmianie. Tyczy się to między innymi osób, które mają nieregularne dochody i po otrzymaniu wynagrodzenia będą w stanie spłacić zaciągnięty wcześniej kredyt. Bardzo często popularne i niskie zabezpieczenia kredytu mają wysoką prowizję i oprocentowanie. Kredyty gotówkowe i „szybkie pożyczki”, które udzielane są od ręki najwięcej nas kosztują. Jeśli nie chcemy, aby bank żerował na takich umowach, warto zastanowić się nad wzięciem kredytu pod hipotekę. Kredyt hipoteczny okaże się na pewno sporo tańszy.

« poprzednie