Wpisy z Listopad, 2017

Kredyty i pożyczki

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Kredyty i pożyczki Wiele osób decyduje się na pożyczkę lub kredyt, gdyż tylko w taki sposób ma szansę na spełnienie swojego marzenia. Kredyt jest formą pożyczenia środków pieniężnych od banku, na określonych warunkach. Owe warunki określone są bardzo dokładnie w umowie jaką zawrzemy z bankiem. My jesteśmy kredytobiorcami zaś bank pełni funkcję kredytodawcy. Obje te osoby są od siebie zależne. Idąc do banku po kredyt musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bank zażąda od nas kilka niezbędnych dokumentów, aby sprawdzić jaka jest nasza zdolność finansowa. Jest ona obliczana na podstawie zaświadczenia o dochodach. Jeżeli bierzemy kredyt w banku w jakim mamy konto i w jakim już kiedyś braliśmy kredyt lub pożyczkę, bank sam sprawdzi, czy jesteśmy osobami rzetelnymi, którzy na czas spłacają swoje zobowiązania. Jeżeli ubiegamy się o kredyt w innym banku niż ten, w którym mamy konto musimy przedstawić zaświadczenie o dochodach. Bank sprawdzi, czy nie mamy jakiś zobowiązań, których nie spłaciliśmy, zapyta nas jakie są nasze miesięczne dochody, a jakie wydatki i na tej podstawie określi jaką sumę pieniędzy jest nam w stanie pożyczyć. Jeżeli bank uzna, że nie do końca można nam zaufać może chcieć, aby nasz kredyt ktoś podżyrował. Mając żyranta, w przypadku, kiedy zaprzestaniemy spłacania kredytu, bank zwróci się o uregulowanie zobowiązań do naszego żyranta. Biorąc kredyt trzeba się zastanowić, czy jest nas stać na to, aby co miesiąc spłacać raty.

Główne funkcje banków

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Główne funkcje banków System bankowy obejmuje całość norm, które regulują działalność wszystkich banków na terenie kraju. Z kolei Narodowy Bank Centralny czuwa nad stabilnością pieniądza, jego emisją, a także kompletnym cyklem zarządzania walutą. Przede wszystkim banki jako instytucje komercyjne dążą do uzyskania jak największego zysku. Kolejny cel to zagwarantowanie bezpieczeństwa środków zdeponowanych przez klientów. Banki spełniają pewne funkcje na rynku i są to takie funkcje jak funkcja kredytowa, czyli mająca zapewnić udzielanie kredytów i pożyczek, następnie funkcja pieniężna obejmująca tworzenie pieniądza bankowego oraz funkcja lokacyjna mająca przyjąć oszczędności i rezerwy. Banki realizują politykę koncentracji kapitału, gdzie wykorzystują drobne oszczędności do wielkich inwestycji kapitałowych. Ponadto banki dokonują rozliczeń finansowych między różnymi uczestnikami życia gospodarczego. Wszystkie te funkcje wymagają prowadzenia umiejętnej polityki pieniądzem i zawsze są kojarzone z pewnym ryzykiem. Dodatkowo należy liczyć się z faktem, że zakres usług oferowanych przez banki wzrasta, co niemalże codziennie zmienia oblicze bankowości. Nie można wyliczyć i zamknąć wszystkich funkcji w jednej grupie, gdyż sytuacja wciąż jest rozwojowa. Pewne jest, że banki pełnią istotną rolę w obrocie pieniądza i nie ulegną likwidacji.

Rozwód przy kredycie hipotecznym

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Rozwód przy kredycie hipotecznym Co dzieje się ze spłatą kredytu po rozwodzie? Kredyty hipoteczne są zazwyczaj długoterminowe, a w momencie zaciągania kredytu mało kto zastanawia się co może się wydarzyć za 20 czy 30 lat. Jeśli małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny mieszkanie lub dom, to nie zwalnia ich z obowiązku płacenia rat i dalej są kredytobiorcami. Podział majątkowy wyklucza wspólnie zaciągnięte długi i zobowiązania. Każde z nich dalej pozostaje odpowiedzialne za spłatę rat w terminie, a bank może egzekwować (zgodnie z art. 366 § 1 kodeksu cywilnego) spłatę od obojga łącznie, bądź każdego z osobna. Zwolnić jednego z małżonków z obowiązani mogą regulacje zawarte w regulaminie kredytu. Eksmałżonkowie mogą również zawrzeć porozumienie, na przejecie kredytu przez jednego z nich. W praktyce prowadzi się negocjacje z bankiem, w wyniku czego zawierany jest aneks od umowy kredytowej. Czasami bywa tak, że nie ma możliwości aby jedna z osób przejęła cały dług. Jeśli rozwodnicy nie będą w stanie spłacać rat kredytu, rozwiązaniem może być sprzedaż nieruchomości i spłata kredytu ze środków uzyskanych z transakcji. Często bywa tak, że dom czy mieszkanie straciło na wartości, oprocentowanie uległo zmianie, bądź kredyt zaciągany był w obcej walucie i okazuje się, ze sprzedaż nieruchomości nie pokrywa spłaty całego zadłużenia. Wydawałoby się, ze idealnym rozwiązaniem będzie wystawienie mieszkania do wynajmu i spłatę rat kredytu z czynszu uzyskiwanego przez najemców. Na takie rozwiązanie mogą sobie pozwolić osoby, które mają zapewnione inne warunki mieszkaniowe.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Czym różni się kredyt od pożyczki? Pojęcia kredyt i pożyczka spotykamy wszędzie na ulicy, w telewizji czy w trakcie rozmowy ze znajomymi lub na afiszach banków. Używamy tych słów zamiennie, gdyż stanowią formę zaciągniętego zobowiązania. Jednak warto poznać różnicę, gdyż kredyt to nie to samo co pożyczka i na odwrót. Przede wszystkim kredyt jest umową zarezerwowaną tylko dla banku, czyli nikt poza instytucją jaką jest bank nie udzieli nam kredytu. Umowa kredytu zawsze zawierana jest w formie pisemnej. Umowa ta zawsze musi zawierać termin zwrotu zaciągniętego kapitału wraz z odsetkami. Kredyt ma swoją cenę w postaci opłat, prowizji i odsetek. Poza tym bank zawsze udziela kredytu na konkretny cel, który zawsze jest określony w umowie. W przypadku pożyczki pożyczkodawcą, czyli podmiotem udzielającym pożyczki może być osoba fizyczna. Jedynym warunkiem jest fakt, aby pieniądze były własnością pożyczkodawcy, czyli nie można pożyczać nie swoich środków pieniężnych(np. pochodzących z przestępstwa). Poza tym pożyczka jako umowa jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego, gdy kredyt regulują przepisy prawa bankowego. Dodatkowo wymóg sporządzenia pisemnej umowy pożyczki pojawia się, gdy pożyczamy więcej niż 500 zł. Ponadto w umowie nie ma obowiązku określania terminu zwrotu ani ceny pożyczki jak jest to w przypadku kredytu. Wota pożyczki może być przekazana z „ręki do ręki”, a nie jak kredyt tylko na wskazane konto. Najważniejsza cecha pożyczki jest fakt, że pieniądze stają się własnością pożyczającego i może on swobodnie nimi dysponować. W przypadku pożyczki decydują ustalenia uzgodnione między pożyczkodawcą a pożyczającym. Dla pewności, w przypadku większych kwot zalecane jest, aby spisać umowę dla celów dowodowych. Podsumowując najważniejsze różnice tych dwóch instytucji dotyczą takich faktów jak kto może udzielić kredytu/pożyczki, przeznaczenie uzyskanej sumy pieniężnej, uregulowanie tych instytucji(prawo bankowe czy kodeks cywilny), rodzaj umowy(obowiązkowo na piśmie czy nie) oraz poniesione koszty umowy(w przypadku kredytu są to prowizje i odsetki, a pożyczka może być nawet nieodpłatna). Dla użytkowników najważniejszy jest fakt, że pożyczka jest bardziej przyjazna ze względu na elastyczność, gdyż można wykorzystać ją na dowolny cel, mogą ją udzielić inne firmy lub osoby prywatne. Niestety jako forma umowy pozabankowej jest trochę mniej rygorystycznie uregulowana. Kredyt z kolei jest szczegółowo regulowany i nadzorowany przez państwo, co daje minimum pewności co do ważności uzgodnień w razie ewentualnych sporów czy problemów.

« poprzednie