Wpisy z Luty, 2018

Bank – czy jesteśmy bezpieczni?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Bank - czy jesteśmy bezpieczni? W banku wraz z pieniędzmi zostawiasz poufne dane osobiste. Zachowanie tajemnicy bankowej jest w tym wypadku bardzo ważne, artykuł 104 ust 1 Prawo Bankowe mówi: \”Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje\”. Przy składaniu wniosku kredytowego udzielamy dokładnych danych, m.in. liczby i kwoty spłacanych kredytów, adresie zamieszkania i zameldowania. Mało tego analizując wyciągi z konta, bank ma dostęp do prywatnych rachunków- wie gdzie i kiedy robiliśmy zakupy w supermarkecie, kiedy wyjechaliśmy na wakacje i ile zapłaciliśmy, ile wydajemy na przyjemności i jakie one są. Takie informacje, jeśli trafią w niepowołane ręce mogą wywołać dużą szkodę i poważną aferę. Ważną rolę odgrywa tutaj zaufanie. Jednakże bank ponosi pełną odpowiedzialność za dane klienta, również wtedy, gdy zostaną wykorzystane do celów innych, niż powinny. Pamiętajmy, ze bank ujawnia wszystkie dane na żądanie wskazanych przez ustawę instytucji. Najczęściej sądy lub prokuratura korzystają z tego prawa. Zwolnienie z tajemnicy bankowej staje się konieczne przy postępowaniach karnych, alimentacyjnych, rentowych, lub podziale majątku.

Kredyt konsumencki

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Kredyt konsumencki Jednym z rodzajów kredytów jest kredyt konsumencki. Wiele osób decydując się na dany kredyt tak naprawdę niewiele o nim wiem. Dopiero po podpisaniu umowy dowiaduje się jakie są jego warunki spłaty. Jednym z kredytów, o którym nie wszyscy wiedzą jest kredyt konsumencki. Jest to kredyt, który udziela się konsumentom. Są one udzielane w obszarze działalności gospodarczej jaką prowadzi kredytobiorca. Można tak pożyczone pieniądze wydać na dowolny cel, jakie tylko chcemy. Wszystko zależy od kredytobiorcy na co są mu potrzebne pieniądze. W Polsce kredyty konsumenckie określane są za pomocą specjalnej ustawy, która została stworzona w 2011 roku. Można sprawdzić w niej jakie mają obowiązki i prawa zarówno kredytodawcy jak i konsumenci. Każda ze stron musi wywiązać się z umowy jaką podpisała. Najbardziej znanym instrumentem finansowym jaki można uznać za kredyt konsumencki jest pożyczka i kredyt odnawialny. Należy wiedzieć, że kredyty konsumenckie mają swoje ograniczenia. Można jednorazowo pożyczyć nie więcej niż 255 555 złotych. Taki limit obowiązuje każdego i nie ma co do tego żadnych wyjątków. Każda suma powyżej tej kwoty nie będzie już uznawana za kredyt konsumencki. Umowa takiego kredytu musi być zawarta w formie pisemnej i musi zawierać wszelkie informacje, co do wielkości kredytu i sposobu jego spłaty. Obje ze stron muszą się z takiej umowy wywiązać.

Czym jest parabank?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czym jest parabank? W Polsce czynności charakterystyczne dla banków wykonują również inne podmioty w oparciu o inne przepisy niż Prawo Bankowe. Przepisy jednakże nie podają konkretnej definicji parabanku. Tylko literatura przedmiotu próbuje określić definicję i zakres działania parabanków. Najbardziej obszerna definicja stwierdza, że parabank to instytucja świadczącą usługi podobne do bankowych. Niestety ta definicja obejmuje swoim zakresem również takie instytucje jak towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa oferujące pożyczki pieniężne, kantory walutowe czy nawet platformy internetowe oferujące usługi finansowe. Z kolei zawężona definicja parabankiem określa podmioty inne niż banki, które zostały przez odrębne ustawy upoważnione do wykonywania czynności bankowych określonych w ustawie Prawo Bankowe. W innych definicjach podkreśla się możliwość wykonywania przez parabanki działalności depozytowo-kredytowej. Nie ma więc definicji parabanku, jedynie przyjęto, że parabank oferuje usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych, lecz działa w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność instytucji parabankowych nie podlega ustawie Prawo Bankowe, co sprawia, że brak jest gwarancji co do formy prawnej i ochrony tajemnicy bankowej, a także brak gwarancji zgromadzonych środków.

Czy jest możliwe zwiększenie zdolności kredytowej?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czy jest możliwe zwiększenie zdolności kredytowej? Zdolność kredytowa jest potrzebna, jeśli ubiegamy się o kredyt. Nie zawsze nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca, aby bank mógł nam udzielić kredytu. Zdarzają się sytuacje, kiedy nie udaje nam się otrzymać takiej sumy o jaką wnioskowaliśmy. Zdolność kredytową można jednak zwiększyć na kilka sposobów. Najprostszym i zarazem najszybszym jest wzięcie kredytu ze współmałżonkiem. Jeżeli bierzemy kredyt we dwoje nasza zdolność kredytowa będzie większa. Będą dwie pensje i zobowiązania wówczas nie będą tak dużym obciążeniem budżetu jak w przypadku, kiedy wniosek składa jedna osoba. Innym sposobem jest spłacenie zobowiązań jakie już mamy. Jeżeli mamy już jeden kredyt i spłacamy go co miesiąc, warto z kolejnym poczekać, aż ten w całości spłacimy. Liczy się nasza historia kredytowa. Jeżeli bez zarzutów spłacaliśmy każdą ratę na czas bank weźmie to pod uwagę analizując nasz wniosek o kredyt. Wiele banków zwraca również uwagę na wiek osoby, która stara się o kredyt. Zazwyczaj starszym osobom, banki nie chcą pożyczać zbyt wysokich kwot i zawsze kredyt ubezpieczają. W razie śmierci kredytobiorcy, bank ma pewność, że pieniądze odzyska z ubezpieczenia. Bank może również zażądać żyranta. W przypadku dużych kredytów, bank może zażądać, aby klient miał więcej niż jednego żyranta. W przypadku, kiedy nie będzie spłacał kredytu bank zacznie ścigać każdego z żyrantów.

« poprzednie