Archiwum kategorii Gospodarka

Deglomeracja

Kategorie: Gospodarka
Tagi: , , , , ,

Deglomeracja Deglomeracja jest jednym z procesów, jakie zachodzą w gospodarce. Podstawowym jego celem jest zahamowanie stale wzrastającego zagęszczenia ludności na jakimś obszarze. Wyszczególnić można dwa rodzaje deglomeracji, a mianowicie deglomerację czynna oraz bierną. Ze zjawiskiem tym spotkać się można przede wszystkim w tych krajach, które charakteryzują się wysokim stopniem gospodarczego rozwoju. W tych państwach właśnie obserwuje się między innymi poszerzanie się obszarów wykorzystywanych pod cele budowlane – przede wszystkim chodzi w tym miejscu o jednorodzinne budownictwo mieszkalne. W ujęciu czysto ekonomicznym deglomeracja zazwyczaj idzie w parze z restrukturyzowaniem tak zwanych surowcowych okręgów. Są to działania prowadzone w sposób jak najbardziej zamierzony i świadomy, a podstawowym rezultatem, jaki ma zostać w ten sposób osiągnięty jest rozproszenie przemysłu, który odznacza się zbyt wysokim stopniem skoncentrowania. Chce się w ten sposób uaktywnić tereny nieco słabiej rozwinięte.

Choroba holenderska

Kategorie: Gospodarka
Tagi: , , , , ,

Choroba holenderska W zakresie dziedziny, jaką jest gospodarka, funkcjonuje bardzo wiele rozmaitych pojęć. Można dla przykładu zetknąć się z takim określeniem jak choroba holenderska. Mianem tym określany jest regres, jaki nastąpił w gospodarce wskutek odkrycia złóż naturalnych surowców. Po raz pierwszy termin ten pojawił się w latach siedemdziesiątych minionego stulecia, a został on wprowadzony przez czasopismo zatytułowane „The Economist”. Powyższa nazwa stanowiła nawiązanie do sytuacji w Holandii, jaka zaistniała po tym, jak w kraju tym w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku odkryto bardzo konkretne złoża gazu ziemnego. Pojawiły się tym samym znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o eksportowanie pewnego rodzaju produktów. Na wiele czynników produkcyjnych wzrosła podaż. Choroba holenderska charakteryzuje się między innymi tym, że rozwój jakiejś konkretnej dziedziny zaczyna w bardzo znaczący sposób odstawać od pozostałych. Przekłada się to na wzrost konkurencyjności na rynkach o zasięgu międzynarodowym.

Korupcja

Kategorie: Gospodarka
Tagi: , , , ,

Korupcja Korupcja jest bardzo poważnym zjawiskiem obecnym w rozlicznych dziedzinach naszego życia – również w gospodarce. Najczęściej słyszy się o niej właśnie w kontekście ekonomicznym oraz politycznym (jedno z drugim zazwyczaj idzie w parze). Mówiąc najogólniej, pod pojęciem korupcji rozumieć należy nadużywanie sprawowanego przez siebie stanowiska po to, ażeby osiągnąć jak najbardziej prywatne korzyści z tego tytułu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że rodzaj sprawowanej w danym kraju władzy nie przekłada się w żaden sposób na mniejszy czy większy rozmiar tego niepokojącego zjawiska. Uczciwie należy stwierdzić, że korupcja istnieje tak długo, jak istnieją ludzie i sprawują władzę. Przejawia się to w bardzo rozmaity sposób, dla przykładu poprzez odpowiednie ustawianie przetargów pod konkretne przedsiębiorstwa, przyjmowanie łapówek i tak dalej. Korupcja przybierać może rozmaite postaci – od tych w przysłowiowych białych rękawiczkach aż do publicznego porzucenia nawet pozorów jakiejkolwiek uczciwości.