Archiwum kategorii Kapitalizm

E-biznes

Kategorie: Kapitalizm, Pieniądze
Tagi: , , ,

E-biznes Żyjemy w czasach, kiedy coraz bardziej popularna staje się działalność gospodarcza bazująca na nowoczesnych technologiach informatycznych – chodzi w tym miejscu przede wszystkim o Internet. Tego rodzaju działalność określana jest wspólnym mianem e-biznesu. Pojęcie te ma bardzo szeroki zasięg, a w jego skład wchodzą między innymi takie czynności jak wymienianie się przez producentów poszczególnymi informacjami, kontaktowanie się z klientami, prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu czy też pozyskiwanie grona nowych klientów. Niesamowicie istotną kwestią przy tego rodzaju działalności jest to, ażeby docelowe grupy klientów były w bardzo klarowny sposób zdefiniowane. Obszarów, gdzie e-biznes znajduje zastosowanie wymienić można naprawdę sporo. Dla przykładu będą to wspominane już sklepy internetowe, elektroniczne szkolenia, działania o charakterze marketingowym i ogólna komunikacja.

Wzrost zubażający

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , ,

Wzrost zubażający W odniesieniu do gospodarki spotkać się można z bardzo wieloma zagadnieniami. Należy do nich również wzrost zubażający. Określenie te po raz pierwszy w historii zastosowane zostało przed pięćdziesięcioma jeden laty. Dokonał tego Jaghdish Bhagwati – ekonomista rodem ze Sanów Zjednoczonych. W ten właśnie sposób określa się taką sytuację, kiedy to zwiększony eksport staje się – paradoksalnie – przyczyną pogarszającej się sytuacji na rynku ekonomicznym w danym państwie. Tego rodzaju zjawiska zaobserwować można przede wszystkim w krajach rozwijających się – przykładem może być w tym miejscu chociażby Brazylia eksportująca kawę. Cały mechanizm działa w taki sposób, że jeżeli danego produktu jest dużo, jego cena na światowych rynkach automatycznie spada. To z kolei przekłada się na to, że wpływy do budżetu są zdecydowanie mniejsze, a to natomiast pociąga za sobą kolejne konsekwencje gospodarcze.

Praca

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , , ,

Najbardziej rozpowszechnioną w naszym kraju formą zarobkowania jest oczywiście praca na etacie. Daje ona, w większości przypadków, poczucie bezpieczeństwa finansowego, zabezpiecza naszą przyszłą emeryturę, gwarantuje bezpłatną opiekę medyczną, poprzez możliwość regularnie opłacanych składek. Istnieje wiele rodzajów umów, łączących nas z naszym pracodawcą. Jest to umowa na stałe, na czas określony, umowa zlecenie, umowa o dzieło. Jeżeli sami jesteśmy panami swojego losu, inicjatywę możemy przejąć we własne ręce. Należy wówczas zastanowić się nad własnym interesem i założyć działalność gospodarczą. W dzisiejszych czasach istnieje ku temu wiele pozytywnych przesłanek. Są to między innymi liczne szkolenia organizowane przez urzędy pracy, mające na celu przygotowanie nas do prowadzenia własnej firmy. Nie jesteśmy już pozostawieni sami sobie, bez jakiejkolwiek pomocy. Unia Europejska, której nasz kraj jest członkiem, przyznaje również specjalne dotacje mające na celu pomoc młodemu przedsiębiorcy. Wystarczy jedynie regularnie opłacać składki i nieprzerwanie przez rok prowadzić działalność gospodarczą we wskazanym przez siebie miejscu, aby bezzwrotnie otrzymać pomoc.

Szara strefa

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , ,

Szara strefa Szara strefa to zagadnienie bardzo często pojawiające się w kontekście zagadnień związanych z gospodarką. Szara strefa występuje w każdym jednym kraju – z tym, że w jednych państwach jest mniejsza, a w innych bardziej rozrośnięta. Pod pojęciem tym rozumieć należy taki obszar o charakterze gospodarczym, gdzie prowadzi się działalność co prawda nie zabroniona prawnymi przepisami, ale dochodów uzyskiwanych z tego tytułu nie ujawnia się wcale albo też robi się to częściowo. Szara strefa to termin bardzo często mylony z tak zwaną praca na czarno – pamiętać jednak należy, że to nie jest do końca to samo, albowiem w tym drugim przypadku nie uiszcza się wcale świadczeń o charakterze socjalnym. W naszym kraju szara strefa kwitnie w najlepsze, a przyczyna takiego stanu rzeczy są przepisy nieprzyjazne pracodawcom i bardzo wysokie koszty pracy. Pracodawcy szukają zatem różnych sposobów, ażeby je obniżyć.

« poprzednie