Co to jest kredyt?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Co to jest kredyt? Czym jest kredyt? Jest to pojęcie spotykane niemalże wszędzie od słupów ogłoszeniowych do reklam telewizyjnych. Na jakich warunkach udziela się kredyt? Wiadome jest, że kredyt jest typem stosunków zobowiązaniowych, jest umową sporządzaną na piśmie. Kredyt jest udzielany przez banki, które udostępniają pewną kwotę na określony czas, w trakcie którego kredytobiorca ma skorzystać z tych pieniędzy w określonym w umowie celu, a następnie zwrócić bankowi pobraną kwotę wraz z wszelkimi prowizjami i odsetkami. Wyróżniające cechy kredytu to na pewno zwrotność, odpłatność i celowość. Kredyt uzyskuje się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w banku, w którym należy określić wnioskowaną kwotę, cel na co przeznaczy się kredyt, na jak długo chcemy zaciągnąć kredyt, termin spłaty, informacje o zadłużeniu ogółem i ewentualne sposoby zabezpieczenia kredytu. Zawierana umowa kredytu powinna zawierać takie elementy jak data i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy(kredytobiorcy i kredytodawcy), kwotę i walutę kredytu, postanowienia ogólne, cel kredytu, okres na jaki jest zawierana umowa, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania kredytu i jego ewentualne zmiany, sposób zabezpieczenia kredytu, informacje o możliwości odstąpienia od umowy, a także informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia, które strony zawarły w umowie.