Czym jest parabank?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czym jest parabank? W Polsce czynności charakterystyczne dla banków wykonują również inne podmioty w oparciu o inne przepisy niż Prawo Bankowe. Przepisy jednakże nie podają konkretnej definicji parabanku. Tylko literatura przedmiotu próbuje określić definicję i zakres działania parabanków. Najbardziej obszerna definicja stwierdza, że parabank to instytucja świadczącą usługi podobne do bankowych. Niestety ta definicja obejmuje swoim zakresem również takie instytucje jak towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa oferujące pożyczki pieniężne, kantory walutowe czy nawet platformy internetowe oferujące usługi finansowe. Z kolei zawężona definicja parabankiem określa podmioty inne niż banki, które zostały przez odrębne ustawy upoważnione do wykonywania czynności bankowych określonych w ustawie Prawo Bankowe. W innych definicjach podkreśla się możliwość wykonywania przez parabanki działalności depozytowo-kredytowej. Nie ma więc definicji parabanku, jedynie przyjęto, że parabank oferuje usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych, lecz działa w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność instytucji parabankowych nie podlega ustawie Prawo Bankowe, co sprawia, że brak jest gwarancji co do formy prawnej i ochrony tajemnicy bankowej, a także brak gwarancji zgromadzonych środków.