Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Czym różni się kredyt od pożyczki? Pojęcia kredyt i pożyczka spotykamy wszędzie na ulicy, w telewizji czy w trakcie rozmowy ze znajomymi lub na afiszach banków. Używamy tych słów zamiennie, gdyż stanowią formę zaciągniętego zobowiązania. Jednak warto poznać różnicę, gdyż kredyt to nie to samo co pożyczka i na odwrót. Przede wszystkim kredyt jest umową zarezerwowaną tylko dla banku, czyli nikt poza instytucją jaką jest bank nie udzieli nam kredytu. Umowa kredytu zawsze zawierana jest w formie pisemnej. Umowa ta zawsze musi zawierać termin zwrotu zaciągniętego kapitału wraz z odsetkami. Kredyt ma swoją cenę w postaci opłat, prowizji i odsetek. Poza tym bank zawsze udziela kredytu na konkretny cel, który zawsze jest określony w umowie. W przypadku pożyczki pożyczkodawcą, czyli podmiotem udzielającym pożyczki może być osoba fizyczna. Jedynym warunkiem jest fakt, aby pieniądze były własnością pożyczkodawcy, czyli nie można pożyczać nie swoich środków pieniężnych(np. pochodzących z przestępstwa). Poza tym pożyczka jako umowa jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego, gdy kredyt regulują przepisy prawa bankowego. Dodatkowo wymóg sporządzenia pisemnej umowy pożyczki pojawia się, gdy pożyczamy więcej niż 500 zł. Ponadto w umowie nie ma obowiązku określania terminu zwrotu ani ceny pożyczki jak jest to w przypadku kredytu. Wota pożyczki może być przekazana z „ręki do ręki”, a nie jak kredyt tylko na wskazane konto. Najważniejsza cecha pożyczki jest fakt, że pieniądze stają się własnością pożyczającego i może on swobodnie nimi dysponować. W przypadku pożyczki decydują ustalenia uzgodnione między pożyczkodawcą a pożyczającym. Dla pewności, w przypadku większych kwot zalecane jest, aby spisać umowę dla celów dowodowych. Podsumowując najważniejsze różnice tych dwóch instytucji dotyczą takich faktów jak kto może udzielić kredytu/pożyczki, przeznaczenie uzyskanej sumy pieniężnej, uregulowanie tych instytucji(prawo bankowe czy kodeks cywilny), rodzaj umowy(obowiązkowo na piśmie czy nie) oraz poniesione koszty umowy(w przypadku kredytu są to prowizje i odsetki, a pożyczka może być nawet nieodpłatna). Dla użytkowników najważniejszy jest fakt, że pożyczka jest bardziej przyjazna ze względu na elastyczność, gdyż można wykorzystać ją na dowolny cel, mogą ją udzielić inne firmy lub osoby prywatne. Niestety jako forma umowy pozabankowej jest trochę mniej rygorystycznie uregulowana. Kredyt z kolei jest szczegółowo regulowany i nadzorowany przez państwo, co daje minimum pewności co do ważności uzgodnień w razie ewentualnych sporów czy problemów.