Czynności bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czynności bankowe Istnieją czynności, których wykonywanie ustawa Prawo Bankowe przekazuje do wykonywania tylko bankom. W kategorii tych czynności znajdują się takie działania jak przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów oraz innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych lub akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, dokonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wprowadzanie w obieg instrumentu pieniądza elektronicznego. Do zakresu czynności bankowych należy zaliczyć również operacje czekowe i wekslowe, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, skup i sprzedaż wartości dewizowych, zajmowanie się poręczeniami czy obrotem dewizowym i inne. Banki mogą także wykonywać inne czynności takie jak nabywanie akcji i prawa z akcji, zaciąganie zobowiązań związane z emisją papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych. Czynności bankowe dzieli się na takie typowo bankowe(kredyty, czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych) oraz czynności, które są także dozwolone niektórym podmiotom niebankowym, w skład których wchodzą czynności jak udzielanie pożyczek, usługi płatnicze, obrót wierzytelnościami, obrót dewizami i inne).