Deglomeracja

Kategorie: Gospodarka
Tagi: , , , , ,

Deglomeracja Deglomeracja jest jednym z procesów, jakie zachodzą w gospodarce. Podstawowym jego celem jest zahamowanie stale wzrastającego zagęszczenia ludności na jakimś obszarze. Wyszczególnić można dwa rodzaje deglomeracji, a mianowicie deglomerację czynna oraz bierną. Ze zjawiskiem tym spotkać się można przede wszystkim w tych krajach, które charakteryzują się wysokim stopniem gospodarczego rozwoju. W tych państwach właśnie obserwuje się między innymi poszerzanie się obszarów wykorzystywanych pod cele budowlane – przede wszystkim chodzi w tym miejscu o jednorodzinne budownictwo mieszkalne. W ujęciu czysto ekonomicznym deglomeracja zazwyczaj idzie w parze z restrukturyzowaniem tak zwanych surowcowych okręgów. Są to działania prowadzone w sposób jak najbardziej zamierzony i świadomy, a podstawowym rezultatem, jaki ma zostać w ten sposób osiągnięty jest rozproszenie przemysłu, który odznacza się zbyt wysokim stopniem skoncentrowania. Chce się w ten sposób uaktywnić tereny nieco słabiej rozwinięte.