Fiskalizm

Kategorie: Podatki
Tagi: , , , ,

Z tematyką podatkową ściśle powiązanych jest bardzo wiele pojęć. Wymienić w tym miejscu można chociażby fiskalizm. Takim właśnie mianem określa się prowadzona przez rząd politykę, której podestowym celem jest maksymalne zwiększenie wpływów do państwowej kasy. Osiąga się to w taki sposób, że nakłada się na podatników coraz to nowe obciążenia finansowe, z których muszą się wywiązywać. Fiskalizm nie jest wymysłem czasów współczesnych. Tego rodzaju praktyki były stosowane jeszcze w czasach starożytnych. Możliwe jest zmierzenie, w jakim stopniu i jak bardzo jest fiskalna polityka państwa. stosuje się do tego kilka kryteriów. A zatem nie bez znaczenia są wielkości podatkowych stawek obowiązujące w danym państwie. Bierze się pod uwagę też i to, w jakim stopniu dochody uzyskane z podatków właśnie pokrywają wydatki o charakterze publicznym. Ważne jest również to, jak poziom obciążeń ma się do produktu krajowego brutto oraz jak bardzo w tenże wspomniany powyżej produkt ingerują finanse publiczne.