Fundusze inwestycyjne

Kategorie: Oszczędzanie, Pieniądze
Tagi: , , , ,

Dla wszystkich posiadaczy jakichkolwiek rezerw finansowych, banki oferują możliwość zarobku poprzez bardzo rozpowszechnione w ostatnich latach fundusze inwestycyjne. Gama tych produktów jest nieograniczona i z bogatej oferty, każdy w zależności od potrzeb i skłonności do ryzyka na pewno wybierze coś dla siebie. Dla tych wszystkich, którzy liczą na duże zyski, jednocześnie są w stanie zaakceptować duże ryzyko, banki oferują agresywne fundusze inwestycyjne. Kapitał lokowany w te fundusze, w przeważającej mierze inwestowany jest w akcje. Istnieją również mieszane fundusze inwestycyjne, to znaczy takie, w których część kapitału lokowana jest w akcje, a cześć w bezpieczne papiery wartościowe takie jak obligacje czy bony skarbowe. Jeżeli inwestor nie chce ponosić żadnego ryzyka i chce mieć zagwarantowany całkowity zwrot kapitału w momencie wygaśnięcia funduszu, wówczas inwestować można w całkowicie bezpieczne fundusze inwestycyjne, na których cały kapitał inwestowany jest tylko i wyłącznie w bezpieczne papiery wartościowe. W ostatnich miesiącach, ze względu na wydarzenia na giełdzie, jednostki funduszy znacznie poszły w dół. Wiele osób zdecydowało się na natychmiastową likwidację funduszu, ponosząc przy tym straty finansowe. Pamiętajmy, że lokowanie kapitału w fundusze, powinno mieć charakter długoterminowy.