Funkcje Rady Polityki Pieniężnej

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Funkcje Rady Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski posiada swój organ decyzyjny, którym jest Rada Polityki Pieniężnej. Głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest ustalenie założeń i realizacja każdego roku polityki pieniężnej państwa. Do zadań Rady Polityki Pieniężnej należy również ustalenie wysokości podstawowych stóp procentowych, zasad i trybu naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej czy zasady działania otwartego rynku oraz coroczne zatwierdzenie planu finansowego banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP. Rada Polityki Pieniężnej istnieje od 17 lutego 1998 r. W skład Rady wchodzą Przewodniczący Rady, którym jest Prezes NBP oraz 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: Prezydenta RP, Sejm i Senat. Członkowie Rady powoływani są do pełnienia swoich funkcji na okres 6 lat. Funkcję członka Rady można pełnić tylko jedną kadencję. Rada Polityki Pieniężnej ocenia także działalność Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej. Głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza(inflacja zbliżona do 2,5 %. Rada Polityki Pieniężnej składa również Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej. Wśród przewodniczących Rady Polityki Pieniężnej można wymienić takie nazwiska jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz, Sławomir Skrzypek, Marek Belka.