Główne funkcje banków

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Główne funkcje banków System bankowy obejmuje całość norm, które regulują działalność wszystkich banków na terenie kraju. Z kolei Narodowy Bank Centralny czuwa nad stabilnością pieniądza, jego emisją, a także kompletnym cyklem zarządzania walutą. Przede wszystkim banki jako instytucje komercyjne dążą do uzyskania jak największego zysku. Kolejny cel to zagwarantowanie bezpieczeństwa środków zdeponowanych przez klientów. Banki spełniają pewne funkcje na rynku i są to takie funkcje jak funkcja kredytowa, czyli mająca zapewnić udzielanie kredytów i pożyczek, następnie funkcja pieniężna obejmująca tworzenie pieniądza bankowego oraz funkcja lokacyjna mająca przyjąć oszczędności i rezerwy. Banki realizują politykę koncentracji kapitału, gdzie wykorzystują drobne oszczędności do wielkich inwestycji kapitałowych. Ponadto banki dokonują rozliczeń finansowych między różnymi uczestnikami życia gospodarczego. Wszystkie te funkcje wymagają prowadzenia umiejętnej polityki pieniądzem i zawsze są kojarzone z pewnym ryzykiem. Dodatkowo należy liczyć się z faktem, że zakres usług oferowanych przez banki wzrasta, co niemalże codziennie zmienia oblicze bankowości. Nie można wyliczyć i zamknąć wszystkich funkcji w jednej grupie, gdyż sytuacja wciąż jest rozwojowa. Pewne jest, że banki pełnią istotną rolę w obrocie pieniądza i nie ulegną likwidacji.