Kto udziela pożyczek

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Kto udziela  pożyczek Pożyczka jest umowa uregulowaną w Kodeksie Cywilnym, co do zasady powinna być sporządzana na piśmie w celach dowodowych, a musi być na piśmie, jeśli pożyczana kwota przekracza 500 złotych. Pożyczki mogą być udzielane przez każdy podmiot, może to być przedsiębiorca lub inna osoba fizyczna. Każdy może udzielać pożyczki stając się tym samym pożyczkodawcą. Pożyczki udzielają banki zarówno spółdzielcze jak i komercyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy pożyczkowe, tj. instytucje pozabankowe, parabanki, portale pożyczek społecznościowych czy osoby prywatne(raczej w przypadkach pożyczek dla znajomych czy członków rodziny). Wynagrodzenie za udzielenie pożyczki może być określone kwotowo lub jako procent pożyczanej kwoty, jednakże nie mogą być oprocentowane w skali roku na wyższym poziomie niż 4-krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego(w styczniu 2015 roku wynosiła 3 proc.)co jest zagwarantowane ustawą antylichwiarską. Najważniejszy jest fakt, że jeśli pożyczka jest udzielana w ramach działalności gospodarczej, podlega ustawie o kredycie konsumenckim co rodzi już po stronie pożyczkodawcy pewne obowiązki. Warto sobie uświadomić, że pożyczki w prawie polskim regulują cztery krótkie artykuły w kodeksie cywilnym oraz inne akty prawne, które regulują działalność pożyczkową w jej różnych odsłonach, w tym ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 r.