Mobilność zawodowa

Kategorie: Pieniądze
Tagi: , , , , ,

Mobilność zawodowa Mobilność zawodowa jest pojęciem, z którym w dzisiejszych czasach można zetknąć się dość często. Mówiąc najogólniej, jest to pewien szczególny rodzaj umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik, a mianowicie chodzi w tym miejscu o elastyczność i możność przystosowania się do takich warunków, jakie na rynku pracy aktualnie panują. Przyczyn takiego stanu rzeczy wymienić można kilka. Na pierwszym miejscu należy tutaj postawić bezrobocie. Jeżeli są trudności ze znalezień pracy w swoim zawodzie, może jednak warto pomyśleć o przekwalifikowaniu się – z tym obecnie nie ma specjalnie większych problemów. Poza tym na elastyczność pracowników w zakresie dokonywania zmian wpływa także rozwijanie się nowych technologii, do których – chcąc nie chcąc – trzeba się dostosować. Przykładem może być w tym miejscu skomputeryzowanie przed wieloma laty biur, urzędów i tym podobne. Ponadto przepisy prawa pracy – jak i każde inne – mają to do siebie, że się zmieniają co jakiś czas. Gospodarka też się rozwija.