Czym jest parabank?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czym jest parabank? W Polsce czynności charakterystyczne dla banków wykonują również inne podmioty w oparciu o inne przepisy niż Prawo Bankowe. Przepisy jednakże nie podają konkretnej definicji parabanku. Tylko literatura przedmiotu próbuje określić definicję i zakres działania parabanków. Najbardziej obszerna definicja stwierdza, że parabank to instytucja świadczącą usługi podobne do bankowych. Niestety ta definicja obejmuje swoim zakresem również takie instytucje jak towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa oferujące pożyczki pieniężne, kantory walutowe czy nawet platformy internetowe oferujące usługi finansowe. Z kolei zawężona definicja parabankiem określa podmioty inne niż banki, które zostały przez odrębne ustawy upoważnione do wykonywania czynności bankowych określonych w ustawie Prawo Bankowe. W innych definicjach podkreśla się możliwość wykonywania przez parabanki działalności depozytowo-kredytowej. Nie ma więc definicji parabanku, jedynie przyjęto, że parabank oferuje usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych, lecz działa w obszarze nie objętym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność instytucji parabankowych nie podlega ustawie Prawo Bankowe, co sprawia, że brak jest gwarancji co do formy prawnej i ochrony tajemnicy bankowej, a także brak gwarancji zgromadzonych środków.

Czy jest możliwe zwiększenie zdolności kredytowej?

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czy jest możliwe zwiększenie zdolności kredytowej? Zdolność kredytowa jest potrzebna, jeśli ubiegamy się o kredyt. Nie zawsze nasza zdolność kredytowa jest wystarczająca, aby bank mógł nam udzielić kredytu. Zdarzają się sytuacje, kiedy nie udaje nam się otrzymać takiej sumy o jaką wnioskowaliśmy. Zdolność kredytową można jednak zwiększyć na kilka sposobów. Najprostszym i zarazem najszybszym jest wzięcie kredytu ze współmałżonkiem. Jeżeli bierzemy kredyt we dwoje nasza zdolność kredytowa będzie większa. Będą dwie pensje i zobowiązania wówczas nie będą tak dużym obciążeniem budżetu jak w przypadku, kiedy wniosek składa jedna osoba. Innym sposobem jest spłacenie zobowiązań jakie już mamy. Jeżeli mamy już jeden kredyt i spłacamy go co miesiąc, warto z kolejnym poczekać, aż ten w całości spłacimy. Liczy się nasza historia kredytowa. Jeżeli bez zarzutów spłacaliśmy każdą ratę na czas bank weźmie to pod uwagę analizując nasz wniosek o kredyt. Wiele banków zwraca również uwagę na wiek osoby, która stara się o kredyt. Zazwyczaj starszym osobom, banki nie chcą pożyczać zbyt wysokich kwot i zawsze kredyt ubezpieczają. W razie śmierci kredytobiorcy, bank ma pewność, że pieniądze odzyska z ubezpieczenia. Bank może również zażądać żyranta. W przypadku dużych kredytów, bank może zażądać, aby klient miał więcej niż jednego żyranta. W przypadku, kiedy nie będzie spłacał kredytu bank zacznie ścigać każdego z żyrantów.

Osoba kredytodawcy i kredytobiorcy

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Osoba kredytodawcy i kredytobiorcy Zawsze przy zawarciu umowy kredytowej mamy do czynienia z osobą kredytodawcy i kredytobiorcy. Umowę kredytu zawierają dwie osoby. Są one od siebie zależne. Jeśli nie będzie kredytodawcy, kredytobiorca nie będzie mógł wziąć kredytu, jeśli natomiast jego nie będzie kredytodawca nie będzie miał do kogo kierować swoje oferty kredytowe. Kredytodawcą określamy osobę fizyczną lub prawną, która robi nic innego jak udziela kredytów. W polskim prawie za kredytodawcę uznaje się różne instytucje. Może nim być również przedsiębiorca i może udzielać kredytów w ramach działalności gospodarczej jaką się zajmuje. Najczęściej jednak kredytodawcą są banki. Kredytobiorca podobnie jak kredytodawca jest osobą fizyczną, prawną, bądź też może być jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jest to osoba, która bierze kredyt. W Polsce mianem kredytobiorcy określane są jedynie te osoby, które wzięły kredyt bankowy. Ułatwieniem przy załatwieniu formalności z bankiem będzie założenie w nim indywidualnego konta. Jeżeli już wcześniej braliśmy kredyt w tym banku będzie on mógł sprawdzić jak wyglądała terminowość spłat rat naszych zobowiązań. Na tej podstawie może zdecydować jaką kwotę jest nam w stanie pożyczyć. Na taki rachunek mogą zostać przesłane również pożyczone pieniądze, jak też i inne nasze dochody. Można zlecić w banku, aby sam pobierał z konta raty miesięczne naszych zobowiązań, zarówno tych związanych z kredytem jak też i innych opłat.

Bankowość elektroniczna

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Bankowość elektroniczna Wraz z postępem nauki i rozwojem społeczeństwa minimalizuje się niebezpieczeństwo kradzieży, przemieszczania środków pieniężnych, a rozwija się wygodę korzystania ze zgromadzonych środków pieniężnych na koncie. Banki zaczęły rozwijać bankowość elektroniczną od 1995 roku wraz z rozwojem internetu. W 2000 roku w USA funkcjonowało już 27 banków internetowych nie posiadających własnych placówek. Dostęp do własnego konta za pomocą internetu jest przede wszystkim wygodne, po drugie bezpieczne, gdyż przelewy robi się w zaciszu własnego domu. Poza tym jest to oszczędność, ponieważ nie ma potrzeby zatrudniać kolejnych osób do obsługi klienta. Bankowość elektroniczna umożliwia klientom korzystanie z usług bankowych zdalnie przez całą dobę, nawet w dni wolne od pracy. Do elementów bankowości elektronicznej należą takie cechy jak samoobsługa, klient sam porusza się po specjalnie przygotowanej stronie, pełen dostęp do produktów banku, dowolny wybór narzędzi wykorzystywanych do połączenia się z globalna siecią, dowolność miejsca pobytu oraz czasu( przez całą dobę). Banki oferują łatwy system korzystania z konta poprzez login i hasło. Banki dążą również do podnoszenia bezpieczeństwa płatności dokonywanych poprzez Internet. W zależności od banku klient ma wgląd do salda i historii operacji, może dokonywać przelewów na obce rachunki, zakładać lub zrywać lokaty, wnioskować o zlecenia stałe, karty płatnicze i inne.

« poprzednie   następne »