Partnerstwo terytorialne

Kategorie: Pieniądze
Tagi: , , , ,

Partnerstwo terytorialne W zakresie tematów związanych z gospodarką funkcjonuje bardzo wiele rozmaitych terminów. Jednym z nich jest partnerstwo terytorialne. pod tym pojęciem rozumieć należy porozumienie, jakie pomiędzy sobą zawiera przynajmniej trzech niezależnych od siebie i autonomicznych partnerów, którzy jednocześnie są reprezentantami przynajmniej dwóch różnych sektorów (w gospodarce wyszczególnia się trzy takie sektory, a mianowicie prywatny, publiczny oraz pozarządowy). Partnerzy ci zawierają porozumienie w tym celu, ażeby wspólnie podejmować konkretne działania na rzecz określonych regionów i obszarów – w praktyce w takie działania angażują się zazwyczaj samorządy terytorialne. Dla przykładu w naszym kraju przed dwoma laty funkcjonowało niemalże dwieście tego rodzaju porozumień. Są one pomocne szczególnie w tych rejonach, które odznaczają się niższym stopniem gospodarczego rozwoju i nie są tak atrakcyjne pod względem ekonomicznym, jak te lepiej rozwinięte. Także stopa bezrobocia jest tam zdecydowanie większa.