Prawo bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Prawo bankowe W Polsce przepisy dotyczące funkcjonowania banków reguluje obowiązująca od 1 stycznia 1998 roku ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Jest to podstawowy akt prawny reegulujący zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia banków i ich oddziałów, likwidacji, upadłości czy postępowania naprawczego jak również przepisy dotyczące nadzoru finansowego. Prawo bankowe określa funkcjonowanie istotnej dziedziny jaką jest obrót gospodarczy w Polsce. Prawo bankowe zajmuje się regulacją takich zagadnień jak outsourcing, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, warunki podejmowania działalności bankowej, zasady wykonywania tej działalności, działalności kredytowej czy depozytowej banków, prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych i innych. Prawo bankowe reguluje również kwestie dotyczące gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw, kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, wykonywanie czynności bankowych , a także tak istotne kwestie jak zawieszenie działalności banku i ustanowienie zarządu komisarycznego. Ustawa prawo bankowe jest podstawą działania wszelkich instytucji bankowych w Polsce i nie może zostać pominięta lub zignorowana. Prawo bankowe podaje również legalne definicje instytucji, których działalność reguluje takich jak bank krajowy, bank zagraniczny, kasa, karta płatnicza, pieniądz elektroniczny, instytucja finansowa, podmiot dominujący, podmiot zależny i inne.