Prywatyzacja bezpośrednia

Kategorie: Kapitalizm, Pieniądze
Tagi: , , , , ,

Prywatyzacja bezpośrednia Odmian prywatyzacji wymienić można kilka – jedną z nich jest tak zwana prywatyzacja bezpośrednia. Dotyczy ona zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Chodzi w tym miejscu dokładnie o tego rodzaju państwowe firmy, które są prywatyzowane – a takie działania podejmuje się z kilku powodów. Przede wszystkim podstawową ku temu przesłanką jest ich fatalna kondycja finansowa, a to z kolei pociąga za sobą szereg zmian, jakie ogólnie nie są dobre dla regionu, w którym dane przedsiębiorstwo się znajduje – dla przykładu wiąże się to ze zwolnieniami pracowniczymi. Gdy przeprowadzane są czynności z zakresu prywatyzacji bezpośredniej, mówi się o nich, że są procesem zdecentralizowanym, albowiem najwięcej do powiedzenia mają przy tej okazji organy założycielskie – w naszym kraju są to wojewodowie. Prywatyzację bezpośrednią przeprowadzać można na kilka rozmaitych sposobów, jak sprzedanie przedsiębiorstwa.