Region strefowy

Kategorie: Pieniądze
Tagi: , , , ,

Region strefowy Region strefowy to kolejne zagadnienie ściśle powiązane z tematyką gospodarczą. Za tymże określeniem kryje się taki region, o którym powiedzieć można, iż jest jednorodny – tak pod względem usługowym, jak i produkcyjnym. O jego występowaniu można mówić w przypadku powierzchniowej produkcji – takiej, jak dla przykładu leśnictwo oraz rolnictwo. Pamiętać jednakże należy, że w tym miejscu nie chodzi o przestrzenną strukturę – chociaż powszechnie z tym właśnie region strefowy się kojarzy. Chodzi tutaj o homogeniczność pod względem genetycznym. Wyszczególnić można trzy rodzaje regionów strefowych, a mianowicie – proste (określane czasami mianem rejonów), grupowe (są one złożone pod względem heterogenicznym) oraz pełne (nazywane także niekiedy całkowitymi albo uniwersalnymi). Zaklasyfikowanie danego regionu do którejś z tych trzech kategorii odgrywa przede wszystkim poznawcze znaczenie. Jest to dość przydatne w niektórych dyscyplinach, jak chociażby w analizach robionych pod kątem przestrzennym.