System gospodarczy

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , , ,

System gospodarczy Kiedy mowa o gospodarce, bardzo często przy tej okazji pojawia się termin systemu gospodarczego. Określany jest on również mianem systemu ekonomicznego. Jak wiadomo, podmioty uczestniczące w gospodarczym procesie muszą postępować wedle jakiś ustalonych norm oraz przepisów prawa. Te właśnie przepisy oraz normy składają się na coś, co nazywane jest systemem gospodarczym. Do tego dochodzą jeszcze wszelakie instytucje, które wiążą się w jakikolwiek sposób z podejmowaniem decyzji o charakterze ekonomicznym. System gospodarczy mówi o bardzo wielu czynnikach i określa szereg aspektów, takich jak między innymi to, kto ma decydujący głos w sprawie tego, jakie dobra należy produkować oraz jakie powinny być ich ilości. Poszczególne systemy gospodarcze różnią się od siebie pod pewnymi względami, a decydują o tym rozmaite kryteria. I tak dla przykładu można mówić o systemach kompetytywnych nazywanych też konkurencyjnymi czy kolektywistycznych. W każdym z systemów wyodrębnia się pewne typowe elementy.