Wpisy oznaczone tagiem prawo bankowe

Umowa kredytowa

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Umowa kredytowa Bez względu na to jaki kredyt bierzemy wiąże się on z podpisaniem umowy kredytowej. Umowa kredytowa zawsze podpisywana jest przez dwie strony. Z jednej jest kredytodawca, czyli osoba, która tego kredytu udziela, zaś z drugiej jest kredytobiorca, czyli osoba, która o ten kredyt wnioskowała. Umowa kredytowa musi spełniać kilka wymogów, aby mogła być uznana za prawidłowo sporządzoną. Każda ze stron powinna wszystko co jest w niej zawarte dobrze rozumieć. W dzisiejszych czasach placówek, w jakim możemy otrzymać kredyt jest naprawdę dużo. Mają na tyle zróżnicowane oferty, że każdy bez najmniejszego problemu znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Sprawdzając oferty różnych banków można znaleźć najbardziej korzystną dla nas ofertę. Bardzo ważne jest ile odsetek od pożyczonych pieniędzy przyjdzie nam zapłacić. Każdy bank może mieć zupełnie inny procent i warto poszukać, aby znaleźć ten bank, w którym procent kredytu jest najmniejszy, a same warunki spłaty tego kredytu są bardzo korzystne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie zawsze to idzie w parze. Procent może być mniejszy niż w innych bankach, ale musimy sprawdzić na jakich warunkach kredyt przyjdzie nam spłacić. Mogą być inne koszta, które dodatkowo zwiększą wielkość naszego zadłużenia. Nie wszyscy zwracają na to uwagę. Patrzą jedynie na procent i bardzo często przez to przychodzi im więcej płacić. Kredyty trzeba brać z rozwagą.

Prawo bankowe w Polsce

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Prawo bankowe w Polsce Prawo bankowe w Polsce działa dosyć sprawnie. Można je podzielić na dwie grupy. W Polsce mamy tak zwane prywatne prawo bankowe i publiczne prawo bankowe. Różnica między tymi dwoma pojęciami nie jest bardzo duża, ale widoczna. W przypadku prawa prywatnego reguluje ono zasady, według których musi zostać podpisana umowa między kredytodawcą i kredytobiorcą. W przypadku prawa publicznego jest nieco inaczej. Jest ono potrzebne, do tego, aby poszczególne instytucje bankowe działały zawsze w zgodzie z prawem. W prawie bankowym można znaleźć wszelkie informacje związane z prawidłowym prowadzeniem instytucji bankowej, a także na mocy jakich zasad można zachować płynność finansową. W Polsce oba prawa reguluje ustawa z 1997 o prawie bankowym. Jeżeli nie istniało by prawo bankowe, zarówno banki jak i ich klienci byli by bezkarni, kiedy łamali by prawo, a także nie mieli by szansy się bronić, jeśli to prawo zostało by w stosunku do nich złamane. Banki bez żadnych zasad nie mogły by działać tak jak należy. Ich dyrektorzy prowadzili by je w taki sposób, jaki by im samym się podobał. Mogliby wymyślać rodzaje kredytów i warunki i spłaty, w taki sposób, aby to klient spłacić im jak najwięcej. Dzięki prawie bankowemu każda ze stron może sprawdzić jakie są jej prawa, a jakie ma obowiązki wobec drugiej ze stron. Bardzo dobrze, że takie uregulowania prawne istnieją.

Prawo bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: ,

Prawo bankowe W Polsce przepisy dotyczące funkcjonowania banków reguluje obowiązująca od 1 stycznia 1998 roku ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Jest to podstawowy akt prawny reegulujący zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia banków i ich oddziałów, likwidacji, upadłości czy postępowania naprawczego jak również przepisy dotyczące nadzoru finansowego. Prawo bankowe określa funkcjonowanie istotnej dziedziny jaką jest obrót gospodarczy w Polsce. Prawo bankowe zajmuje się regulacją takich zagadnień jak outsourcing, stosowania uprawnień nadzorczych przez Komisję Nadzoru Finansowego, warunki podejmowania działalności bankowej, zasady wykonywania tej działalności, działalności kredytowej czy depozytowej banków, prowadzenie rachunków bankowych, rozliczeń pieniężnych i innych. Prawo bankowe reguluje również kwestie dotyczące gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw, kwestie zrzeszania, łączenia się i podziału banków, wykonywanie czynności bankowych , a także tak istotne kwestie jak zawieszenie działalności banku i ustanowienie zarządu komisarycznego. Ustawa prawo bankowe jest podstawą działania wszelkich instytucji bankowych w Polsce i nie może zostać pominięta lub zignorowana. Prawo bankowe podaje również legalne definicje instytucji, których działalność reguluje takich jak bank krajowy, bank zagraniczny, kasa, karta płatnicza, pieniądz elektroniczny, instytucja finansowa, podmiot dominujący, podmiot zależny i inne.