Technostarterzy

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , , , ,

Technostarterzy Mianem technostarterów określa się te wszystkie osoby, które mają związek z wyższymi uczelniami medycznymi oraz technicznymi, a które następnie zajmują się swoją działalnością gospodarczą. Dotyczy to zarówno studentów, jak i kadry pedagogicznej zatrudnionej w tego rodzaju placówkach oświatowych. Firmy zakładane przez takich ludzi charakteryzują się między innymi tym, że na rynek wprowadzają rozmaite innowacyjne rozwiązania – przy czym pod pojęciem innowacyjności rozumieć w tym miejscu należy takie rozwiązania, które łączą w sobie zarówno przedsiębiorczość, jak i wynalazek. By w takiej branży odnieść sukces, nie wystarczy jedynie odpowiednie wykształcenie. Niezbędne są określone predyspozycje oraz cechy charakteru takie jak między innymi gotowość na ponoszenie ryzyka i nowych wyzwań, duży stopień niezależności, ambicja, kreatywność. Tacy ludzie nie mogą bać się ponoszenia odpowiedzialności.