Turbokapitalizm

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , ,

Turbokapitalizm Turbokapitalizm jest określeniem, którego pojawienie się na rynku zawdzięczać należy Edwardowi Luttwakowi – ekonomiście rodem ze Stanów Zjednoczonych. Powyższe zjawisko zostało przez niego opisane w publikacji noszącej tytuł „Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki”. Pojawiło się również i w wielu innych publikacjach powyższego autora. Turbokapitalizm nie jest niczym innym, jak odmianą kapitalizmu – od tego tradycyjnego różni się przede wszystkim tym, iż jest zdecydowanie bardziej rozwinięty i unowocześniony. Najważniejszym elementem w turbokapitalizmie jest rynkowa efektywność, która odznacza się tym, iż nie ma nad nią jakiejkolwiek formy kontroli. Zysk o charakterze ekonomicznym oznacza w tym miejscu dokładnie tyle samo, co zaspokojenie społecznych potrzeb – jedno i drugie się tutaj pokrywa. W turbokapitalizmie najważniejszy jest możliwie jak największy zysk ekonomiczny.