Usługi bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Usługi bankowe Potocznie jako usługi bankowe określa się wszystkie rodzaje usług, które wykonują banki. Jednakże usługi bankowe to działania wykonywane na polecenia oraz rachunki klientów. Do usług bankowych zaliczamy przede wszystkim wykonywanie obrotu gotówką, obrotów bezgotówkowych, przelewowych, wypełnianie zleceń. Wśród wykonywanych przez banki usług można dokonać podziału na usługi bankowe : depozytowe, kredytowe, rozliczeniowe, związane z obsługiwaniem transakcji zagranicznych, w sferze rynku kapitałowego czy inne, w skład których zalicza się doradztwo, ubezpieczenia, wynajem skrytek i inne. W skład usług bankowych wchodzą czynności bankowe takie jak przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów oraz innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych lub akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, dokonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wprowadzanie w obieg instrumentu pieniądza elektronicznego. Oprócz tego operacje czekowe i wekslowe, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, skup i sprzedaż wartości dewizowych, zajmowanie się poręczeniami czy obrotem dewizowym i inne. Zalicza się także inne czynności takie jak nabywanie akcji i prawa z akcji, zaciąganie zobowiązań związane z emisją papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.