Wzrost zubażający

Kategorie: Kapitalizm
Tagi: , , , ,

Wzrost zubażający W odniesieniu do gospodarki spotkać się można z bardzo wieloma zagadnieniami. Należy do nich również wzrost zubażający. Określenie te po raz pierwszy w historii zastosowane zostało przed pięćdziesięcioma jeden laty. Dokonał tego Jaghdish Bhagwati – ekonomista rodem ze Sanów Zjednoczonych. W ten właśnie sposób określa się taką sytuację, kiedy to zwiększony eksport staje się – paradoksalnie – przyczyną pogarszającej się sytuacji na rynku ekonomicznym w danym państwie. Tego rodzaju zjawiska zaobserwować można przede wszystkim w krajach rozwijających się – przykładem może być w tym miejscu chociażby Brazylia eksportująca kawę. Cały mechanizm działa w taki sposób, że jeżeli danego produktu jest dużo, jego cena na światowych rynkach automatycznie spada. To z kolei przekłada się na to, że wpływy do budżetu są zdecydowanie mniejsze, a to natomiast pociąga za sobą kolejne konsekwencje gospodarcze.