Zdolność kredytowa

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Zdolność kredytowa Z pojęciem kredyt wiąże się określenie zdolność kredytowa. To właśnie zdolność kredytowa jest najważniejszym czynnikiem decydującym o przyznaniu wnioskodawcy kredytu przez bank. Banki obliczają zdolność kredytową według określonych kryteriów. W skład tych kryteriów wchodzą takie okoliczności jak miesięczny dochód gospodarstwa domowego, liczba osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego, stałe miesięczne obciążenia budżetu domowego, czyli wydatki na gaz, prąd, czynsz, rachunki za telefon, internet itd. Ogólnie rzecz biorąc zdolność kredytowa to możliwość spłacenia zaciągniętego kredytu w terminie przez kredytobiorcę. Według prawa ocena ta dokonywana jest na podstawie dostarczanych przez wnioskodawcę dokumentów i informacji. Banki stosują różne metody oceny tej zdolności, gdyż nie ma jednolitego wzoru wskazanego przez prawo. Dodatkowo banki badają także rzetelność kredytobiorcy w spłacaniu zobowiązań, czyli czy w terminie dokonywał spłat innych kredytów. Oprócz czynników finansowych bank bierze pod uwagę czynniki całkowicie spersonalizowane jak wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód czy ciągłość zatrudnienia. Za każdym razem przy złożeniu wniosku o kredyt jest obliczana zdolność kredytowa, gdyż nie jest ona czynnikiem stałym i niezmiennym. Fakt, że kiedyś byliśmy kredytobiorcami z dużą zdolnością kredytową nie znaczy, że wciąż ją posiadamy. Z tego też powodu zdolność kredytowa jest oceniana za każdym razem jakby oddzielnie od poprzedniego razu. Zdolność ta badana jest w stosunku do wnioskowanej kwoty, waluty, okresu kredytowania, rodzaju zabezpieczenia, wysokości oprocentowania czy wysokości spłacanych rat. Zazwyczaj każdy bank na swojej stronie internetowej umieszcza kalkulator, dzięki któremu możemy sami ocenić własną zdolność kredytową według danego banku. Kalkulatory takie wymagają podania takich danych jak rodzaj wnioskowanego kredytu, miesięczny dochód gospodarstwa domowego [netto], oprocentowanie kredytu, okres spłaty w miesiącach, rodzaj raty(malejąca, równa), liczba osób w gospodarstwie domowym, stałe wydatki ponoszone comiesięcznie takie jak limity na kartach i ROR [PLN], raty innych kredytów [PLN] oraz inne stałe zobowiązania [PLN]. Zazwyczaj kalkulatory działają tak jak banki dokonują symulacji oceny zdolności kredytowej. Kalkulator dość szczegółowo dokonuje analizy wysokości dochodów i comiesięcznych zobowiązań oraz wydatków na utrzymanie swoje i członków rodziny. Warto więc przed złożeniem wniosku o kredyt dokonać takiej wirtualnej symulacji co pozwoli oszczędzić nam czas, jeśli według banku nie posiadamy zdolności kredytowej.